Nhổ răng khôn ở Nha Khoa 2000

Cơ có cái răng khôn mọc nghiên bên hàm dưới bên trái. Hôm rồi ẻm mọc tiếp làm ê cả hàm, phải chạy đi kiếm nha sĩ.

Mới đầu tính đi vô Bệnh viện Răng Hàm Mặt nhưng má nói đông lắm. Kêu qua Nha Khoa 2000, con em lúc trước cũng nhổ răng khôn ở đó thấy cũng được. Đọc tiếp “Nhổ răng khôn ở Nha Khoa 2000”

Thấy HAY nhớ LIKE & CHIA SẺ: