Trị viêm mũi dị ứng bằng ánh sáng – Máy Medinose Pro

Cơ bị viêm mũi dị ứng đã lâu, lần này tái lại thay vì uống thuốc Cơ thử dùng máy Medinose Pro của hãng Medisana – CHLB Đức.

Trước khi bạn đọc tiếp:
1. Cơ là người mua máy về dùng và chia sẻ. Không được trả tiền hay tài trợ để viết bài.
2. Mỗi người có cơ địa khác nhau, Cơ xem nhiều reivew trên amazon thì có người hợp, người không. Bạn nên cân nhắc trước khi mua. Nơi mua, giá máy Cơ để cuối bài viết.

Đọc tiếp “Trị viêm mũi dị ứng bằng ánh sáng – Máy Medinose Pro”