Khuấy cà phê không cần dùng muỗng

Một cách rất hay để hòa tan đường, sữa đặc với kiểu cà phê phin đá ở Việt Nam. Vừa tiết kiệm, vừa vệ sinh, lại bảo vệ môi trường.

Nguồn: The Stircle – Stirs Coffee without Sticks từ Amron Experimental

Viết bình luận