Chuyên mục
Cà phê

Quản lý nhân viên quán cà phê

Đặc trưng của quán cà phê công việc lặt vặt nhiều, thời gian kéo dài. Với 1 quán cà phê cỡ trung thì bạn sẽ không tự làm hết việc được mà phải thuê thêm nhân viên để phụ giúp.